Studentforsikring

Som medlem av Pedagogstudentene får du tilgang til en uslåelig studentforsikring med alle forsikringene du trenger i én pakke, til prisen av en kaffekopp i uka.

Studentforsikringen med innbo-, reise-, ulykkes- og uføreforsikring koster kun kr 996 per år.

Innboforsikring

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil
  kr 500 000
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett

Reiseforsikring

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Utbetaling av kr 10 000 ved sykdom eller ulykke som medfører studieavbrudd i minst 60 dager
 • Ingen egenandel

Ulykkesforsikring

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
 • Utbetaling på kr 5000 ved bruddskader
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut. 

Uføreforsikring

 • Forsikringssum på 5 G* (kr 468 170)
 • Delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 93 634. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Bestill forsikringen

Bestill enkelt i vår forsikringskalkulator (ny versjon kommer) eller send SMS med kodeord "udf 223" til 2080. Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde. Eksempel: "udf 223 fra 15.02.2017". Pris per år kr 996 (månedspris kr 83).

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). For mer informasjon om appen. Mer informasjon om appen.

Endres automatisk når du er ferdig som student

Forsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene automatisk overført til ordinære forsikringer ved hovedforfall 31.12. Studentforsikringen kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Spørsmål og svar

Koster det noe å være medlem?

Det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene, og det første året etter endt studieperiode har du kontingentfritak som medlem av Utdanningsforbundet. Ved overgangen til ordinært medlemskap, vil du bli registret med Utdanningsforbundets obligatoriske grunnforsikring. Forsikringen koster 888 kr i året, og du kan reservere deg mot den. Les mer om forsikringen og muligheten for å reservere seg

Hvilke type forsikringer kan Utdanningsforbundet tilby studenter?

Studenter kan kjøpe alle ordinære forsikringer, men har en tilrettelagt studentforsikring til en svært gunstig pris. Dette er en pakkeløsning som inneholder innboforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring til kr 996 per år. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Studentforsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene, og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene ved årsslutt automatisk overført til ordinære forsikringer. 

Hva dekker ulykkesforsikringen i studentpakken?

Den gir en dekning på inntil kr 500 000, og gir i tillegg utbetaling på kr 5000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.

Hva dekker uføreforsikringen i studentpakken?

Den har en dekning på 5 G (kr 468 170) og krever ingen helsevurdering. Ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig uførhet får man utbetalt hele forsikringssummen.
Det kan være grunnlag for delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV. 

Når gir uføreforsikringen rett til utbetaling?

Ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig uførhet får man utbetalt hele forsikringssummen. Det kan være grunnlag for delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

Kan uføreforsikringen utvides?

Ja. Det må leveres inn egenerklæring som behandles av Tryg Forsikring. Skjema for egenerklæring finnes på Utdanningsforbundets nettside. Skjemaet kan fylles ut elektronisk gjennom vår forsikringskalkulator.

Hva er forskjellen på uføreforsikring og ulykkesforsikring?

Uføreforsikring gir rett til erstatning ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke, mens ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved varig skade og behandling som følge av ulykke. En ulykke defineres som en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse.

Er det egenandel i innboforsikringen?

Det er fra 1.1.2017 ingen egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

 • Tyveri av sykkel som ikke er registrert i Falck Sykkelregister, egenandel 2000 kr.
 • Plutselig skade på, eller tyveri av mobil, nettbrett og PC. Egenandel kr 2000.
 • Egenandelen ved rettshjelp er 4000 kr og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4000 kr.
 • Egenandelen ved naturskade utgjør det beløp som er fastsatt av myndighetene, for tiden 8000 kr.

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Er det tilfeller der jeg ikke får utbetalt på forsikringen?

Alle forsikringer medfølger et forsikringsbevis med sikkerhetsforskrifter og vilkår der unntak spesifiseres. Sikkerhetsforskriftene spesifiserer hvilket ansvar du som forsikringstaker har for at din forsikring skal være gjeldende. Et eksempel fra innboforsikringen er ditt ansvar for å påse at vinduer er lukket og døren er låst. Et eksempel fra reiseforsikringen er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke havner i bagasje som skal sjekkes inn. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre avkortning eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer, og disse er spesifisert i vilkårene og forteller om hvilke hendelser/tilfeller der forsikringen ikke vil gi erstatning. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som er gjeldende for de ulike dekningene. Et eksempel fra reiseforsikringen er et unntak for streik, og det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Jeg skal studere i utlandet, er min studentforsikring fortsatt gjeldende?

Reiseforsikringen vil gjelde for de første 90 dagene av reisen, deretter må andre løsninger benyttes. Innboforsikringen er gjeldene for bosted i Norden, og denne gjelder også på lagret innbo i Norden. Ulykkesforsikringen og uføreforsikringen gjelder i hele verden. Det er en forutsetning at forsikrede er medlem av offentlig trygdeordning i Norden for at ulykkesforsikringen skal gjelde.

Hvor lenge kan jeg beholde studentforsikringen?

Uavhengig av når i året man er ferdig å studere, vil studentforsikringen alltid løpe ut inneværende kalenderår. Er du ferdig med studiene i juli, vil forsikringen løpe til den 31.12. 

Forsikringen vil automatisk videreføres til ordinære forsikringer fra årsskiftet etter overgang fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet (1. januar). Sier du opp din studentforsikring innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til forsikring@udf.no 

Kan jeg endre innholdet i studentforsikringen?

Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre noen av forsikringene, men ønsker du høyere summer eller annen dekning, kan andre forsikringer kjøpes i tillegg, som for eksempel reiseforsikring for famille. Det samme gjelder ved ønsket om høyere dekning på innboforsikringen eller uføreforsikringen.
Som medlem av Pedagogstudentene, kan du benytte deg av alle de kollektive forsikringene som Utdanningsforbundet tilbyr. Les mer om våre medlemstilbud og forsikringer.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Det er mulig å ha både 1, 2, 4, 6 eller 12 årlige terminer, men for å kunne ha månedlige betalinger er det en forutsetning at man betaler via AvtaleGiro. Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i nettbanken.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke frem Utdanningsforbundet som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har dette færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura.

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no eller på telefon 24142000.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp per denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelt forsikringsbevis punkt 2 for mer informasjon.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Nei. Utdanningsforbundet er ikke et forsikringsselskap, og sender derfor ikke ut oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap.